ערוץ יוטיוב קודים שימושיים ומגניבים – תמר גרינהאוס:

https://www.youtube.com/@tamargreenhouse

הגדרת איוונט מותאם אישית בקוד JS ששולח נתונים ל datalayer בגוגל תג מנג'ר

לדוגמה: שליחת איוונט כאשר טופס נשלח בהצלחה

לקריאת המאמר של שוקי מן: 

https://www.lixfix.co.il/google-analytics-4-elementor-tracking/

				
					<script>
jQuery( document ).ready(function($){
	jQuery('.elementor-form').on('submit_success',(event)=>{
		dataLayer.push({'event':'Name_Of_Custom_Event'})
	});
});
</script>
				
			

טפסי אלמנטור

יישור שדות טופס לימין בקוד CSS

				
					selector input {
direction: rtl;
}
				
			

הצללת שדות וכפתור בטופס אלמנטור.
יש לשנות את שמות השדות בקוד לפי השדות שרוצים לעשות להם צל.

				
					.elementor-button{
  box-shadow: 10px 0px 20px 0px #2C2C2C;
}

#form-field-name{
  box-shadow: 10px 0px 20px 0px #2C2C2C;
}

#form-field-phone{
  box-shadow: 10px 0px 20px 0px #2C2C2C;
}

#form-field-mail{
  box-shadow: 10px 0px 20px 0px #2C2C2C;
}
				
			

חיבור טופס אלמנטור לגוגל שיטס בעזרת Google app-script
לפי ההדרכה של אלחנן לבבי – סטודיו האייל: קישור למאמר כאן

				
					
/**
 * Google app-script to utilise Elementor Pro From webhook.
 *
 * In order to enable this script, follow these steps:
 * 
 * From your Google Sheet, from the "Exstensions" menu select "App Script"…
 * Paste the script from this gist into the script code editor and hit Save.
 * From the "Deploy" menu, select Deploy as web app…
 * Choose to execute the app as yourself, and allow Anyone, even anonymous to execute the script. (Note: depending on your Google Apps instance, this option may not be available. You will need to contact your Google Apps administrator, or else use a Gmail account.)
 * Now click Deploy. You may be asked to review permissions now.
 * The URL that you get will be the webhook that you can use in your elementor form, You can test this webhook in your browser first by pasting it.
 * It will say "Yepp this is the webhook URL, request received".
 * Last all you have to do is set up and Elementor Pro Form with a form name and Webhook action pointing to the URL from above.
 *
 * Update: 09/06/2022
 * - Name the sheet: you can now add a field (could be hidden) to your form labeled "e_gs_SheetName" and set the defualt value to the name of the sheet you want to use.
 * - Set the Order: you can now add a form field (hidden) labeled "e_gs_order" and set its defualt value to the names of the columns you want to seperated by comma in the order you want, any other colum not in that list will be added after.
 * - Exclude Columns: you can now add a field (could be hidden) labeled "e_gs_exclude" and set its value to the names of the columns you want to exclude seperated by comma.
 */

// Change to true to enable email notifications
let emailNotification = false;
let emailAddress = "Change_to_your_Email";// DO NOT EDIT THESE NEXT PARAMS
let isNewSheet = false;
let postedData = [];
const EXCLUDE_PROPERTY = 'e_gs_exclude';
const ORDER_PROPERTY = 'e_gs_order';
const SHEET_NAME_PROPERTY = 'e_gs_SheetName';

/**
 * this is a function that fires when the webapp receives a GET request
 * Not used but required.
 */
function doGet( e ) {
	return HtmlService.createHtmlOutput( "Yepp this is the webhook URL, request received" );
}

// Webhook Receiver - triggered with form webhook to published App URL.
function doPost( e ) {
	let params = JSON.stringify( e.parameter );
	params = JSON.parse( params );
 postedData = params;
	insertToSheet( params );

	// HTTP Response
	return HtmlService.createHtmlOutput( "post request received" );
}

/**
 * flattenObject
 * Flattens a nested object for easier use with a spreadsheet
 * @param ob
 * @returns {{}}
 */
const flattenObject = ( ob ) => {
	let toReturn = {};
	for ( let i in ob ) {
		if ( ! ob.hasOwnProperty( i ) ) {
			continue;
		}

		if ( ( typeof ob[ i ] ) !== 'object' ) {
			toReturn[ i ] = ob[ i ];
			continue;
		}

		let flatObject = flattenObject( ob[ i ] );
		for ( let x in flatObject ) {
			if ( ! flatObject.hasOwnProperty( x ) ) {
				continue;
			}
			toReturn[ i + '.' + x ] = flatObject[ x ];
		}
	}
	return toReturn;
}

/**
 * getHeaders
 * normalize headers
 * @param formSheet
 * @param keys
 * @returns {*[]}
 */
const getHeaders = ( formSheet, keys ) => {
	let headers = [];

	// retrieve existing headers
	if ( ! isNewSheet ) {
		headers = formSheet.getRange( 1, 1, 1, formSheet.getLastColumn() ).getValues()[0];
	}
 const newHeaders = keys.filter( h => ! headers.includes( h ) );
 headers = [ ...headers, ...newHeaders ];
 // maybe set order
	headers = getColumnsOrder( headers );
 // maybe exclude headers
	headers = excludeColumns( headers );
 // filter out control columns
 headers = headers.filter( header => ! [ EXCLUDE_PROPERTY, ORDER_PROPERTY, SHEET_NAME_PROPERTY ].includes( header ) );
 return headers;
};

/**
 * getValues
 * normalize values
 * @param headers
 * @param flat
 * @returns {*[]}
 */
const getValues = ( headers, flat ) => {
	const values = [];
	// push values based on headers
	headers.forEach( ( h ) => values.push( flat[ h ] ) );
	return values;
}

/**
 * insertRowData
 * inserts values to a given sheet at a given row
 * @param sheet
 * @param row
 * @param values
 * @param bold
 */
const insertRowData = ( sheet, row, values, bold = false ) => {
	const currentRow = sheet.getRange( row, 1, 1, values.length );
	currentRow.setValues( [ values ] )
		.setFontWeight( bold ? "bold" : "normal" )
		.setHorizontalAlignment( "center" );
}

/**
 * setHeaders
 * Insert headers
 * @param sheet
 * @param values
 */
const setHeaders = ( sheet, values ) => insertRowData( sheet, 1, values, true );

/**
 * setValues
 * Insert Data into Sheet
 * @param sheet
 * @param values
 */
const setValues = ( sheet, values ) => {
	const lastRow = Math.max( sheet.getLastRow(), 1 );
	sheet.insertRowAfter( lastRow );
	insertRowData( sheet, lastRow + 1, values );
}

/**
 * getFormSheet
 * Find or create sheet for form
 * @param sheetName
 * @returns Sheet
 */
const getFormSheet = ( sheetName ) => {
	const activeSheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet();

	// create sheet if needed
	if ( activeSheet.getSheetByName( sheetName ) == null ) {
		const formSheet = activeSheet.insertSheet();
		formSheet.setName( sheetName );
		isNewSheet = true;
	}
	return activeSheet.getSheetByName( sheetName );
}

/**
 * insertToSheet
 * magic function where it all happens
 * @param data
 */
const insertToSheet = ( data ) => {
	const flat = flattenObject( data ),
		keys = Object.keys( flat ),
		formSheet = getFormSheet( getSheetName( data ) ),
		headers = getHeaders( formSheet, keys ),
		values = getValues( headers, flat );

	setHeaders( formSheet, headers );
	setValues( formSheet, values );

	if ( emailNotification ) {
		sendNotification( data, getSheetURL() );
	}
}

/**
 * getSheetName
 * get sheet name based on form field named "e_gs_SheetName" if exists or used form name
 * @param data
 * @returns string
 */
const getSheetName = ( data ) => data[SHEET_NAME_PROPERTY] || data["form_name"];

/**
 * getSheetURL
 * get sheet url as string
 * @returns string
 */
const getSheetURL = () => SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet().getUrl();

/**
 * stringToArray
 * split and trim comma seperated string to array
 * @param str
 * @returns {*}
 */
const stringToArray = ( str ) => str.split( "," ).map( el => el.trim() );

/**
 * getColumnsOrder
 * used to set the columns order, set this by adding a form field (hidden) named "e_gs_order"
 * and set its value to the names of the columns you want to seperated by comma in the order you want,
 * any other colum not in that field will be added after
 * @param data
 * @param headers
 * @returns {*}
 */
const getColumnsOrder = ( headers ) => {
	if ( ! postedData[ORDER_PROPERTY] ) {
		return headers;
	}
	let sortingArr = stringToArray( postedData[ORDER_PROPERTY] );
 // filter out non existing headers
 sortingArr = sortingArr.filter( h => headers.includes( h ) );
 // filterout sorted headers
 headers = headers.filter( h => ! sortingArr.includes( h ) );

 return [ ...sortingArr, ...headers ];
}
/**
 * excludeColumns
 * used to exclude columns, set this by adding a form field (hidden) named "e_gs_exclude"
 * and set its value to the names of the columns you want to exclude seperated by comma
 * @param data
 * @param headers
 * @returns {*}
 */
const excludeColumns = ( headers ) => {
	if ( ! postedData[EXCLUDE_PROPERTY] ) {
		return headers;
	}
	const columnsToExclude = stringToArray( postedData[EXCLUDE_PROPERTY] );
	return headers.filter( header => ! columnsToExclude.includes( header ) );
}

/**
 * sendNotification
 * send email notification if enabled
 * @param data
 * @param url
 */
const sendNotification = ( data, url ) => {
	MailApp.sendEmail(
		emailAddress,
		"A new Elementor Pro Forms submission has been inserted to your sheet", // mail subject
		`A new submission has been received via ${data['form_name']} form and inserted into your Google sheet at: ${url}`, //mail body
		{
			name: 'Automatic Emailer Script'
		}
	);
};
				
			

הפיכת תמונה SVG למפרידון צורה

צריך להעלות את הקובץ לאתר ולשנות את הקישור של הקובץ בקוד

				
					selector{
  -webkit-mask-image: url(/wp-content/uploads/2023/01/file.svg);
  mask-image: url(/wp-content/uploads/2023/01/file.svg);

  -webkit-mask-repeat: no-repeat;
  mask-repeat: no-repeat;

  mask-size: 100%;
  -webkit-mask-size: 100%;

  -webkit-mask-position: center bottom;
  mask-position: center bottom;
}
				
			

שינוי מיקום החיצים של הניווט בווידג'ט קרוסלת תמונות – אלמנטור

מובייל ודסקטופ

				
					/* עיצוב רגיל למחשבים */
.fa-chevron-circle-right:before {
  position: relative;
  left: -13em;
  bottom: 1em;
  background-color: #fff;
  border-radius: 2em;
}

.fa-chevron-circle-left:before {
  visibility: hidden;
}

/* עיצוב למובייל */
@media (max-width: 768px) {
  .fa-chevron-circle-right:before {
    position: relative;
    left: -5em; /* לדוגמה, משנים את המיקום למובייל */
    bottom: 0.5em;
    background-color: #fff;
    border-radius: 2em;
  }

  .fa-chevron-circle-left:before {
    visibility: visible; /* במובייל נניח שהחץ השמאלי יהיה גלוי */
    position: relative;
    right: -5em; /* לדוגמה, משנים את המיקום למובייל */
    bottom: 0.5em;
    background-color: #fff;
    border-radius: 2em;
  }
}

				
			

שינוי צבע לינקים במעבר עכבר – בתוך ווידג'ט ספציפי

הולך למתקדם, נותן CSS Class
נגיד עכשיו נתתי text-links
ואז במתקדם זורק קוד CSS ומשנה את הקודים של הצבע הראשי והצבע במעבר עכבר

				
					.text-links a {
 color: #F8C957;
 text-decoration: none;
 transition: color 0s ease-in-out;
}
.text-links a:hover {
 color: #16163f;
}
				
			
שינוי צבע לינקים בווידגט

הפיכת טקסט לקישור בקוד HTML

				
					<a href="פה נכנס הקישור"> פה נכנס הטקסט שיופיע בפועל </a>
				
			
הפיכת טקסט לקישור בקוד HTML

שינוי צבע SVG

				
					selector:hover *{
  fill: #1F2036;
}

selector * {
  transition: .3s;

}
				
			

ווידג'ט תיבת אייקון –  לייצר פילטר צבע אפור לאייקון ולכותרת וכאשר עוברים במעבר עכבר זה מחזיר את הצבע שתגדיר במקום לבן. נתתי את הקלאס gray לווידג'ט

				
					.gray .elementor-widget-container {
  display: flex;
  align-items: center;
}

.gray .elementor-widget-container .elementor-icon-box-icon svg,
.gray .elementor-widget-container .elementor-icon-box-title a {
  filter: grayscale(100%);
  color: gray;
  transition: filter 0.3s ease-in-out, color 0.3s ease-in-out;
}

.gray .elementor-widget-container:hover .elementor-icon-box-icon svg,
.gray .elementor-widget-container:hover .elementor-icon-box-title a {
  filter: grayscale(0%);
  color: #fff;
}
				
			
דילוג לתוכן